Barn med astma- och allergisjukdomar

Barn med astma- och allergisjukdomar

Ge svårt sjuka barn möjlighet till miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra astman, en cykel för att förbättra konditionen eller åka på läger för att få umgås med andra barn i samma situation och för en stund ”glömma” sin sjukdom.

Med ditt stöd kan fler barn leva ett friskare liv.

50 kr
Insamlat


2
Insamlingar

1
Gåvor