Var med i kampen för friskare liv!
Inspirera vänner och kollegor att bidra!

Var tionde person i Sverige lever med astma. En tredjedel av Sveriges befolkning har någon form av allergi eller överkänslighet. Och fler blir det. Astma- och allergisjukdomar ökar inte bara i Sverige utan i flera länder världen över.

Vi kämpar för att alla som drabbas ska få ett friskare, bättre och tryggare liv. För att livet kan förbättras för den som lever med astma och allergi, det vet vi.

Vårt mål är att vården ska bli bättre och mer jämlik. Skolor, restauranger och andra offentliga miljöer ska bli tillgängliga för alla. Viktig forskningen ska finansieras och prioriteras så att fler en dag kan botas.

Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra!

Tillsammans har vi samlat in
156 530 kr

Gör som 22 andra och starta din egen insamling idag!