Astma- och allergiforskningen

Astma- och allergiforskningen

Tack vare forskningens framsteg så dör betydligt färre i astma idag än för några decennier sedan. Personer som är svårt allergiska mot pollen, bin och getingar har också numera möjlighet att allergivaccinera sig (allergen immunterapi) för att undvika allergiska reaktioner.

Men det saknas fortfarande viktig kunskap för att förstå hur astma, allergi och atopiskt eksem uppkommer och det behövs bättre behandlingsalternativ och botemedel.

Därför skapade Astma- och Allergiförbundet Forskningsfonden, den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. För många forskare är fondens ekonomiska stöd avgörande och tack vare bidrag från allmänheten kan fonden dela ut flera miljoner per år till patientnära forskning om astma- och allergisjukdomar.

151 340 kr
Insamlat


2
Insamlingar

67
Gåvor